stockmarket

Aktier för nybörjare – En nybörjarguide

Detta inlägget innehåller Affiliatelänkar. (Disclaimer/Friskrivning)

Uppdaterad 2021-11-09

Aktier för nybörjare kan låta lite töntigt men det kan även vara vara skönt med lite tips om man är ny på börsen. Frågorna är många i början, vilka aktier ska jag egentligen börja med att köpa? Ska jag köpa svenska eller utländska aktier?

Det kan kännas svårt att veta vilka aktier man skall börja med och det finns  väldigt många aktier på svenska börsen. Utöver detta så finns ju möjligheten att investera  i utländska bolag och deras aktier.
Men för dig som är ny på aktier så tycker jag det kan vara lämpligt att börja med den svenska marknaden. När man blivit lite varm i kläderna kan man börja titta mot t.ex. USA om man är intresserad av något av alla de aktier som erbjuds där.

Har du inte redan gjort det så läs igenom våra 7 tips till nybörjare som vill börja med aktier.

Innehåll:


Vad är en Aktie?

vad är en aktie?

Vi kan väl börja här, vad är en aktie?

En aktie kan bäst förklaras som en del i ett företag. Så när du köper en aktie så köper du även en liten del i företaget och du blir delägare. Antalet aktier som finns till förfogande i det aktuella företaget är fast och uppgår ofta till flera miljoner stycken. Företaget kan också besluta om att emittera fler aktier vid en emission.

I och med ditt delägarskap så har du nu rätt till att ta del av företagets vinster. Vinsterna brukar återspeglas i att aktiekursen stiger. Det kan även vara så att företaget delar ut en del av vinsten i så kallad utdelning. Utdelningen delas ut en eller ett par gånger om året, beroende på vad som bestämts på bolagsstämman, och kommer direkt in på ditt konto. Den som köper ett företags aktier på börsen ser det vanligen som ett sparande med förhoppning om god avkastning.

Genom att introducera företaget på börsen sprids ägandet och företaget får ett tillskott på kapital.


Handel med Aktier

Handel med aktier sker på börsen. I Sverige är det Stockholmsbörsen som drivs av Nasdaq. Nasdaq driver även börserna i Island, Helsingfors, Riga, Tallinn, Vilnius och Köpenhamn. Och dessa nordiska börser samlas i en lista som heter Nasdaq OMX Nordic.

Nasdaq OMX Nordic är uppdelad i tre segment och beroende på storlek på bolaget så hamnar de i någon av nedan:

  • Large Cap: Företagets börsvärde överstiger 1 miljard euro.
  • Mid Cap: Företagets börsvärde ligger mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
  • Small Cap: Företagets börsvärde är mindre än 150 miljoner euro.

För ännu mindre bolag så innehåller även OMX Nordic en lista som heter First North. Här kan man hitta mindre bolag och tillväxtbolag.

Ett företag kan vara av typen privat eller publikt aktiebolag och det är de publika bolagen som kan handlas via börsen.


Vad påverkar aktiepriset och hur kan du tjäna pengar?

Innan ett företag skall noteras på börsen så fastställs ett prisintervall för dess aktier. Detta görs ofta av en större bank.
Banken tittar på företagets fundamentala data såsom intäkter, produkter och popularitet. De baserar sedan prisintervallet på detta samt det förväntade intresset för introduktionen.

Efter introduktionen och handeln med företagets aktie är igång på börsen så beror variationerna i aktiepriset på förändringar i utbudet och efterfrågan på aktierna.

Är utbudet högre än efterfrågan så kan aktiepriset falla, och tvärtemot, om efterfrågan är högre än utbudet kan aktiepriset stiga. Tillgång och efterfrågan.

Så till frågan på hur du kan tjäna pengar så finns det kortfattat två sätt:

  1. Kursökning. Du säljer dina aktier för mer än vad du köpte dem för. Din vinst är mellanskillnaden minus eventuellt courtage.
  2. Utdelningar. Du har köpt utdelningsaktier och får utdelning. Du tjänar pengar utan att behöva sälja ditt innehav.

Mest ägda aktierna

Vilka aktier äger svenska folket?

Vi tar och tittar på listan över vilka aktier som finns i flest Avanza-portföljer. Det är inget som säger att detta är de bästa investeringarna på börsen men det kan ge dig som nybörjare en hint om vilka bolag som är populära och vilka som kan vara intressanta för dig att investera dina pengar i. Det är fortfarande viktigt att du själv gör din egna analys, sätter dig in i, och tar ditt egna beslut, om vilken aktie som passar dig.

Tar vi en koll på nedan lista så ser vi att 13 utav 15 aktier återfinns på Large Cap, (den största listan), på Stockholmsbörsen och 4 av 15 är Investmentbolag.

BolagAntal ÄgareLista
Investor B263 838Large Cap
Volvo B131 762 Large Cap
Kinnevik B123 544 Large Cap
Volvo Car B113 932 Large Cap
Samhällsbyggnadsbolaget B105 561 Large Cap
Embracer Group B104 647 First North Stockholm
Hennes & Mauritz B96 996 Large Cap
Latour B89 504 Large Cap
SAS87 012 Mid Cap
Evolution81 452 Large Cap
Swedbank A77 940 Large Cap
Investor A77 062 Large Cap
Castellum71 792 Large Cap
Ericsson B64 232 Large Cap
Axfood63 537 Large Cap
Mesta ägda aktierna 2021-11-09

Courtage och courtageklasser

Courtaget är den avgift som du betalar varje gång du köper eller säljer aktier. Avgiften betalas till mäklaren eller banken för att de förmedlar tjänsten.
Hur mycket du betalar i courtage är olika hos olika banker och beroende på vilken handelsplats du handlar på. Courtaget kan också skilja beroende på hur många affärer du gör per år eller hur mycket pengar du har på ditt konto.

Oftast har nätmäklarna något billigare courtage än traditionella banker men skillnaden har på senare tid minskat så se till och kolla upp prisskillnaderna innan du bestämmer dig för vilken bank/mäklare du tänker använda.

Här nedan ser du en prisjämförelse mellan Avanza och Nordnet.
För dig som är helt ny så har båda dessa mäklare en courtageklass som är gratis om ditt kapital är under 50.000:- hos Avanza och under 80.000:- hos Nordnet (och medlem på Shareville).

courtageklasser hos avanza
Avanzas courtageklasser.
courtageklasser hos Nordnet
Nordnet courtageklasser

Som du ser är skillnaderna relativt små så välj den plattform du tycker är trevligast.

Ta även en koll på vår sida Courtage, vad är det och vad kostar det?, där det även finns några räkneexempel.


Olika typer av aktier

Ett bolag kan ha olika typer av aktier. De ger alla en ägarandel i bolaget men kan ge olika förutsättningar vad gäller utdelningar eller rösträtter. Vi ska här gå igenom Stamaktier, Preferensaktier och ETF:er och vad som skiljer dem åt.

Stamaktier

Detta är den vanligaste typen av aktier och ofta den som menas när man säger ordet aktie.

En stamaktie kan delas in i A, B, C och D-aktier där alla typer är en andel i bolaget. De ger alla lite olika röstvärden vid bolagsstämmor där A-aktien är värd mest.
Det är inte säkert att alla bolag ger ut en B-aktie utan företagets kan bestå av enbart A.

För dig som småsparare spelar det ingen roll om du köper en A eller B-aktie. Den eventuella utdelningen är densamma och kurserna brukar följas åt.

Preferensaktie

Vid sidan av stamaktier så kan ett företag ge ut preferensaktier, även kallad preffar. Dessa aktier ger också en ägarandel i bolaget och kan beskrivas som en högutdelande aktie där kursen inte påverkas lika mycket av bolagets vinstutveckling som hos de vanliga stamaktier Preferensaktier ger i regel inga utdelningshöjningar utan utdelningen är fast.

En fördel med preferensaktier är att de har en stabil utdelning och att utdelning måste ges preferensaktieägarna innan stamaktieägarna. Preferensaktier kan liknas vid en företagsobligation men med lite högre risk

ETF

Exchange Traded Fund, eller börshandlad fond förkortad till ETF kan beskrivas som en fond som handlas som en aktie.

En ETF är egentligen ingen aktie såsom stamaktie och Preferensaktie utan är mer som ett mellanting mellan aktie och fond. Den handlas på börsen som en aktie men den följer ett underliggande index precis som en fond. ETF:er kanske inte kvalar in som aktier för nybörjare men är ändå värt att nämna då det kan vara intressant.

Mer om information om ETF:er hittar du i artikeln ”ETF – vad är det och hur fungerar det?”


Investmentbolag- Bra aktier för nybörjare

Investmentbolag är bra aktier för nybörjare och man kan säga att ett investmentbolag fungerar som en fond.

Själva idén i ett investmentbolag är att tjäna pengar genom att äga andra bolag i form av aktier och förvalta dessa. De köper och säljer med andra ord aktier i andra företag och skapar värde på detta sätt. Detta innebär att när du köper en aktie i ett investmentbolag så köper får du även en exponering mot alla dess underliggande tillgångar. Du får på detta sätt en ännu större riskspridning.
De olika investmentbolagen kan ha lite olika inriktning på vilken typ av bolag de vill äga.
Några kanske väljer att investera i stora bolag, andra i mindre tillväxtbolag medan andra fokuserar på t.ex. enbart industribolag.

våra svenska investmentbolag

Våra svenska investmentbolag:

När man pratar om investmentbolag så brukar termerna substansvärde, substansrabatt och substanspremie nämnas.
Med substansvärde menas det värde på bolagets tillgångar minus de eventuell skulder de har.Substansrabatt betyder att du betalar mindre för investmentbolaget än om du hade köpt investmentbolagets innehav enskilt.
Låt oss säga att du köper ett investmentbolag för 50 kr.  Bolaget äger innehav i bolag A och B till ett totalt pris av 30 kr, så istället för att betala 30 + 30 kr så kan du köpa båda för 50 kr via investmentbolaget och får således en rabatt.

Substanspremie som då är motsatsen innebär då att du betalar mer för investmentbolaget än vad det hade kostat att köpa de bolagets innehav själv.
Det kan finnas skäl till att ett investmentbolag handlas till substanspremie. Ett investmentbolag kan äga onoterade företag som kan vara svåra att själv köpa aktier i och man får även en aktiv förvaltning av professionella ägare.

IB index kan du bland annat läsa om bolaget du är intresserad av handlas till rabatt eller premie. Där finns även historisk data om hur de olika investmentbolagen har presterat över tid.

Investmentbolag passar i de flestas portföljer och är bra aktier för nybörjare. För att läsa mer om investmentbolag så hoppa vidare till vår artikel ”Svenska investmentbolag – En kort sammanfattning” där du får lite mer inblick.


Utdelningsaktier

Utdelningsaktier är aktier som lämnar en del av företagets vinst i form av utdelning till sina ägare. Detta kan vara bra för den som vill äga aktier mer passivt och låta kapitalet växa sig större och är en bra aktie för nybörjare.
Utdelning innebär att bolaget delar ut en del av vinsten till aktieägarna istället för att behålla all vinst och görs av en strävan från företaget att ha en balans i sitt kapital. Varken för mycket eller för lite.

På årsstämman bestäms oftast kommande års utdelning. Den sätts i kronor och hur stor summa du får i utdelning beror på hur många aktier du äger och hur mycket utdelning per aktie som företaget har valt att betala ut.

Man brukar prata om direktavkastning som anges i procent (%). Detta räknas enkel ut med formeln: Direktavkastning = utdelning (kr) / aktiekursen

3 svenska utdelningsaktier

De flesta svenska bolag delar ut en eller två gånger om året. Det har på senare tid även blivit vanligare att bolagen delar ut varje kvart. Tittar man över atlanten är det inte ovanligt med bolag som delar ut pengar varje månad, även i Sverige har det dykt upp företag som har aktieutdelning varje månad.

När du  äger dem så får du kontinuerligt en utbetalning från bolaget år efter år. Med ränta-på-ränta-effekten så kan det bli stora summor på lång sikt.
Kan du dessutom hitta utdelningsaktier där utdelningen oftast höjs år efter år så kan det ge en stor snöbollseffekt över tid. Bra och välskötta bolag sänker nästan aldrig utdelningen.


Vanliga nybörjarmisstag

aktier för nybörjare och nybörjarmisstag

Ett av de vanligaste misstaget som görs är att man går ut för hårt i början och investerar en större summa i en eller två aktier som man har hört talas om på något forum, Twitter eller liknande.

Det är lätt att bli övermodig och tro att stora rikedomar skall komma på kort tid. Visst, det finns exempel på personer som har lyckats men det är få förunnat att pricka in en aktie som rusar flera hundra procent på bara några veckor eller dagar.
När man sedan märker att det inte går så fort, eller när kursen på den där raketen du läste om på nätet inte stiger utan faller,  är det lätt att tappa intresset och tänka att: “Detta är inget för mig.”

Börja smått och växla sedan upp. Börja köp för mindre summor, köp regelbundet och låt det ta tid.


Senaste inlägg:

Inlägg skapade 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen